Got a Question?

If you are interested in learning more about what Iternum Digital can do for your business – don’t hesitate to fill out the form below and we will get back to you within 1 business day.

Contact us

We help your business grow digital

Contact us

We help your business grow digital

iternum digital

MEET THE TEAM

Team Iternum Digital

BJØRN HERBST

CEO & Partner

BJØRN HERBST

CEO & Partner
READ MORE

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner
READ MORE

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner / Senior SoMe Specialist

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner / Senior SoMe Specialist
READ MORE

RASMUS WILKE

Digital Marketing Specialist & Associate Partner

RASMUS WILKE

Digital Marketing Specialist & Associate Partner
READ MORE

ALEX SABOUR

Creative director

ALEX SABOUR

Creative director
READ MORE

MATHILDE STRETON

Head of SoMe

MATHILDE STRETON

Head of SoMe
READ MORE

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist
READ MORE

NANNA HENRIKSEN

Digital Marketing Specialist

NANNA HENRIKSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

STEPHANIE KRAGH

SEO Specialist

STEPHANIE KRAGH

Digital Marketing Specialist
READ MORE

MONIKA JUKO

Digital Marketing Specialist

MONIKA JUKO

Digital Marketing Specialist
READ MORE

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist /Head of Amazon

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CHARLOTTE KJERHOLT

SEO Specialist

CHARLOTTE KJERHOLT

SEO Specialist
READ MORE

FREDERIK HEDEGAARD

Key Account Manager / Digital Marketing Specialist

FREDERIK HEDEGAARD

Key Account Manager / Digital Marketing Specialist
READ MORE

SASHA MARIC

Digital Marketing Specialist / Webdesigner & Developer

SASHA MARIC

Digital Marketing Specialist / Webdesigner & Developer
READ MORE

JULIE STENBERG

SEO & Social Media Specialist

JULIE STENBERG

SEO & Social Media Specialist
READ MORE

METTE KNUDSEN

Marketing coordinator

METTE KNUDSEN

Marketing coordinator
READ MORE

LANA HAMAWANDER

Web analytics & CRO/UX specialist

LANA HAMAWANDER

Web analytics & CRO/UX specialist
READ MORE

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CHRISTIAN BENTSEN

Digital Marketing Specialist

CHRISTIAN BENTSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

OLAF HEIN

Digital Marketing Specialist

OLAF HEIN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

KATHARINA RENDTSLEV

Senior SoMe specialist

KATHARINA RENDTSLEV

Senior SoMe specialist
READ MORE

MARTIN KJAERULF

Key Account Manager

MARTIN KJAERULF

Senior Key Account Managerr
READ MORE

JONAS OVERGAARD

Digital Marketing Specialist

JONAS OVERGAARD

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CORA SKUDAL

Piccoline & Student assistant

CORA SKUDAL

Piccoline & Student assistant
READ MORE

SAMUEL ZENA

SEO Specialist

SAMUEL ZENA

SEO Specialist
READ MORE

SIMONE PEDERSEN

SoMe Specialist

SIMONE PEDERSEN

SoMe Specialist
READ MORE

LELO SHALBY

Key Account Manager

LELO SHALBY

Key Account Manager
READ MORE

AUSRINE KURGONAITE

Creative Producer

AUSRINE KURGONAITE

Creative Producer
READ MORE

NIELS LINDEGAARD

SEO Specialist

NIELS LINDEGAARD

SEO Specialist
READ MORE
Bjørn

BJØRN HERBST

CEO & Partner

At optimere data mod et forretningsmål ud fra en given forretningsmodel er, hvad Bjørn Herbst (Founder/CEO & Partner) har arbejdet med de sidste 12 år. En Cand.Merc inden for økonomisk markedsføring (EMF) har givet et forspring på flere niveauer. Dette er bl.a. kommet virksomheder som Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com og mange andre virksomheder til gode. 
Forretningsforståelse og data har altid været en passion for Bjørn. At drive vækst og performance for internationale og nationale virksomheder på digitale marketing platforme kræver strategisk forståelse og en indsigt i den operationelle del af digital marketing.

Claes

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner) har med afsæt i en Cand.Merc (EMF, økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School) haft en naturlig interesse og passion for data og optimering heraf. 5 års uafbrudt arbejde med at finde datamønstre og optimere data mod et forretningsmål inden for betalte annoncer har resulteret i stor anerkendelse hos store og mellemstore virksomheder, internationalt som nationalt. Claes’  viden indenfor digital marketing og betalt annoncering på b.la. Google Ads har været med til at drive vækst og profit for virksomheder i konkurrenceprægede markeder.

Emil

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner / Senior SoMe Specialist

Emil Wang Haas (Head of SEO & Partner) har en dyb passion for optimering af de organiske søgeresultater. Med over 8 års SEO erfaring, hvoraf de seneste 5 år har være med fokus på e-Commerce, har Emil i sit arbejde bevist, at han skaber resultater for virksomheder.
Han har en baggrund inden for Multimediedesign og Digital Konceptudvikling og har altså erfaring med både opbygning af hjemmesider, grafisk arbejde samt UI, UX og CRO, hvilket i dag er online discipliner, som ikke må negligeres i SEO arbejdet, da det går hånd i hånd med SEO optimering og performance.
Inden Emil kom til bureaubranchen havde han egen webshop, og han kender derfor til udfordringer og problemstillinger fra virksomhedernes side. Derfor består en vigtig del af hans arbejde ikke alene i selve SEO-optimeringen, men også i uddannelse af kunder, da han mener, at viden og gennemsigtighed i data er nøglen til en god konstruktiv dialog og dermed også et stærkere gensidigt samarbejde.

Rasmus

RASMUS WILKE

Digital Marketing Specialist & Associate Partner

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

Nanna

NANNA HENRIKSEN

Digital Marketing Specialist

Therese

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist

Frederik

FREDERIK HEDEGAARD

Key Account Manager / Digital Marketing Specialist

Sasha

SASHA MARIC

Digital Marketing Specialist / Webdesigner & Developer

Julie

JULIE STENBERG

SEO & Social Media Specialist

Lana

LANA HAMAWANDER

WEB ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist

Christian_Cropped

CHRISTIAN BENTSEN

Digital Marketing Specialist

Katharina_Cropped_New

KATHARINA RENDTSLEV

SENIOR SOME SPECIALIST

Martin_Final_cropped

MARTIN KJAERULF

Senior Key Account Manager

Cora

CORA SKUDAL

Piccoline & studentermedhjælper

Bjørn

BJØRN HERBST

CEO & Partner

Optimzing data towards a business goal based on a given business model is what Bjørn Herbst (Founder and CEO) has worked with the last 12 years. A cand.Merc in financial markering (EMF) has given him a lead on more levels. This has benefited companies like Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com and many more.
Business understanding and data has always been a passion for Bjørn. To drive growth and performance for international and national businesses on digital marketing platforms demands strategic understanding and a insight towards the oprational part of digital marketing.

Claes

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner) has based on a Cand.Merc (EMF, financial marketing from Copenhagen Business School) had a natual interest and passion for data and optimizing thereof. 5 years of nonstop working with finding data patterns and optimizing towards a business goal in paid advertising has resulted in great recognition from big and medium-sized companies both international snd national.
The knowledge Cleas has on digital marketing and paid advetising on Google Ads among other platforms has helped drive growth and profit for clients on competitive markets.

Emil

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner / Senior SoMe Specialist

Emil Wang Haas (Head of SEO & Partner) has a deep passion for optimizing the organic search results. With over 8 years of SEO experince, the last 5 of them being with a focus on e-Commerce, Emil has proven in his work that he creates results.
He has a background in Multimedia Design and Digital Concept Development and has also experince with building websites, graphical work, UI, UX and CRO, all online diciplins that cannot be neglected in the wotk of SEO today, since these all go hand in hand with SEO optimizing and performance.
Berfore Emil joined the agency business he had his own webshop and therefore knows all about the challenges and issues from the businesses point of views. An important part of his job is therefore not only the SEO optimizing but also to educate our clients, as he believes that knowledge and transparency in data is the key to a good and constructive dialogue and thus a stronger mutual collaboration.

Rasmus

RASMUS WILKE

Digital Marketing Specialist & Associate Partner

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

Nanna

NANNA HENRIKSEN

Digital Marketing Specialist

Therese

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist

Frederik

FREDERIK HEDEGAARD

Key Account Manager / Digital Marketing Specialist

Sasha

SASHA MARIC

Digital Marketing Specialist / Webdesigner & Developer

Julie

JULIE STENBERG

SEO & Social Media Specialist

Lana

LANA HAMAWANDER

WEB ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist

Christian_Cropped

CHRISTIAN BENTSEN

Digital Marketing Specialist

Katharina_Cropped_New

KATHARINA RENDTSLEV

SENIOR SOME SPECIALIST

Martin_Final_cropped

MARTIN KJAERULF

Senior Key Account Manager